Hva er straffbart på internett?   
       
  En liten oversikt over ting som ikke er lov på internett.

Annonse
 
 
 
Krenkelser mot privatlivets fred
Å spre opplysninger om personlig eller huslige forhold, slik som bilder av naboens soverom, er straffbart. Det er også straffbart å krenke andres fred skremmende eller plagsom opptreden, for eksempel i form av nettsjikane.

Trusler
Å true med en straffbar handling som kan føre til fengsel i mer enn seks måneder er straffbart. En forutsetning er at trusselen er skikket til å fremkalle en alvorlig frykt.

Rasisme
Å fremsette offentlig diskriminerende eller hatfulle ytringer er straffbart. Dvs. å true eller forhåne noen på grunn av rase, hudfarge, etnisitet, relgion, livssyn, homogile leging, leveform eller orientering.

Seksuelle overgrep mot barn
Besittelse og spredning av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstillinger som seksualiserer barn, er straffbart. Med barn menes her personer som er eller fremstår som under 18 år.

Barnelokking («grooming»)
Det er straffbart å avtale møte med barn under 16 år med forsett om å begå et seksuelt overgrep mot barnet, såkalt barnelokking eller “grooming”. Bestemmelsen er særlig begrunnet i den økte risikoen for overgrep som møteplasser og chatte-kanaler på internett har medført.

Identitetskrenkelse/Identiteststyveri
Det er straffbart å bruke en annen persons identitet eller en identitet som er lett å forveksle med en annes identitet for å oppnå uberrettiget vinning eller påføre en annen tap eller ulempe. Det kan f.eks. gjelde opprettelse av en falsk profil på internett. 10. desember 2010 trådde en ny bestemmelse i staffeloven om identitetskrenkelse i kraft.

Hacking
Det er straffbart å uberettiget skaffe seg adgang til data eller programutrustning som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske hjelpemidler. Straffen er bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler. Hacking er dermed omfattet av denne straffebestemmelsen. Dersom hackingen er utført for å skaffe noen en uberettiget vinning, eller gjerningspersonen har voldt skade ved å skaffe seg eller bruke opplysningene vedkommende har fått gjennom hackingen, heves strafferammen til fengsel i inntil 2 år.

Dokumentforfalskning og bruk av falskt dokument
Hvis noen har forfalsket en signatur for å skaffe seg tilgang på facebook konto eller annet, så er det straffbart eventuelt ved å sende/levere inn et slikt dokument og dermed ha brukt dokumentet. Straffen for å benytte et falsk dokument er bøter eller fengsel i opptil 2 år. Dette står i straffelovens § 361.

Bilder
Kan også legge til at å legge ut bilder av andre uten samtykke er ulovlig.

Kilder: Slettmeg.no.

 
     
 
 
     
  Informasjon fra Bjost.no er hentet fra flere kilder.Bjost.no vurderer informasjon før publisering, men Bjost.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

 
 
Bjost bruker informasjonskapsler (cookies) til alle som besøker våre nettsider. Les mer om cookies her.
© copyright Bjost 2019