Bilder av barn på nett
 
  
       
  Det er ikke lov å legge ut bilder av voksene uten samtykke.
Hva så med bilder av barn?
Kan foreldre publisere det de vil?

Svaret er nei!

Etter hvert som barnet blir i stand til å danne seg egne synspunkt, skal foreldre høre på hva barnet har å si før de tar den avgjørelsen.
Det skal legges vekt på det barnet mener alt etter hvor gammel og modent barnet er.

ANNONSE
   
     
 
  • Når barnet er fylt 7 år, har barnet rett til å si sin mening om saken.
  • Når barnet er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener.
  • Når barnet har fylt 15 år, er det barnet selv som avgjør hvor vidt bilde av han/henne skal publiseres på Internett.
 
  Alder er ikke avgjørende
Man skal ikke se på disse aldersgrensene som absolutte. Etter barnekonvensjonen er det ikke alder som er avgjørende for barnets innvirkning, men om barnet «er i stand til å gjøre opp sin egen mening».

Hvem kan gi samtykke for barnet?
Dersom foreldreansvaret er felles, er det tilstrekkelig at én av foreldrene gir samtykke til bildepublisering av barnet. Dersom foreldreansvaret er ekslusivt, er det han/hun som har foreldreansvaret som kan gi samtykke til at bildet av barnet blir lagt ut på Internett.

Barnets beste!
Uavhengig av hvem som har juridisk rett til å ta den endelige avgjørelsen på barnets vegne, er han/hun forpliktet av FNs barnekonvensjon til å ta grunnleggende hensyn til barnets beste når avgjørelsen skal tas. Dersom foreldre er uenige om et bilde skal publiseres eller ikke, bør barnets gode veie opp dersom det er tvil. Husk at alle har rett på personvern, og barn er ingen unntak!

Kilde: nettvett.no
 
 
 
     
  Informasjon fra Bjost.no er hentet fra flere kilder. Bjost.no vurderer informasjon før publisering, men Bjost.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.  
 
Bjost bruker informasjonskapsler (cookies) til alle som besøker våre nettsider. Les mer om cookies her.
© copyright Bjost 2020